?کارگاه آموزشی پیش از ازدواج ویژه دختران جوان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته جوان در محل خوابگاه فجر برگزار شد. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?کارگاه آموزشی پیش از ازدواج ویژه دختران جوان شهرستان کوهبنان

به مناسبت هفته جوان در محل خوابگاه فجر برگزار شد.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان