کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی ویژه نمایندگان ورزش روستایی شهرستان کوهبنان به مناسبت ایام ا… دهه فجر برگزار 

کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی ویژه نمایندگان ورزش روستایی شهرستان کوهبنان به مناسبت ایام ا… دهه فجر برگزار 

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان