?کارگاه آموزشی حجاب و عفاف ویژه دختران بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان درجوار حرم شهدای گمنام به مناسبت دهه کرامت وهفته حجاب وعفاف برگزار شد. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?کارگاه آموزشی حجاب و عفاف ویژه دختران بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان درجوار حرم شهدای گمنام به مناسبت دهه کرامت وهفته حجاب وعفاف برگزار شد.


?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان