به مناسبت هفته ازدواج یک دوره آموزشی اخلاق در خانواده ویژه ورزشکاران و جوانان در شهرستان کوهبنان برگزار شد در این کارگاه آموزشی استاد عبدالله نام به بیان مطالبی در خصوص آسیب شناسی خانواده پرداخته و در ادامه به سئوالات حاضرین پاسخ داده شد

به مناسبت هفته ازدواج یک دوره آموزشی اخلاق در خانواده ویژه ورزشکاران و جوانان در شهرستان کوهبنان برگزار شد

در این کارگاه آموزشی استاد عبدالله نام به بیان مطالبی در خصوص آسیب شناسی خانواده پرداخته و در ادامه به سئوالات حاضرین پاسخ داده شد

IMG_0178IMG_0173 IMG_0164