چهاردهمین هفته چالش پنالتی یادبودسردار شهید حاج قاسم سلیمانی در زمین چمن طبیعی تختی کوهبنان برگزار شد و در پایان مجید روح الامینی مقام اول، رضا غفاری مقام دوم و سجاد خالداری مقام سوم راکسب کردند در این چالش از پیشکسوت ورزش کوهبنان آقای جواد رحمانی توسط انجمن پیشکسوتان شهرستان کوهبنان تجلیل شدو در پایان […]

چهاردهمین هفته چالش
پنالتی یادبودسردار شهید حاج قاسم سلیمانی در زمین چمن طبیعی تختی کوهبنان برگزار شد
و در پایان مجید روح الامینی مقام اول، رضا غفاری مقام دوم و سجاد خالداری مقام سوم راکسب کردند در این چالش از پیشکسوت ورزش کوهبنان آقای جواد رحمانی توسط انجمن پیشکسوتان شهرستان کوهبنان تجلیل شدو
در پایان نیز از نفرات برتر چالش پنالتی تجلیل گردید⚽ روابط عمومی هیات فوتبال شهرستان کوهبنان ⚽

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : هیئت فوتبال شهرستان کوهبنان