تیم فوتسال نوجوانان ستاره های شهرداری کوهبنان با نتیجه ۶ بر ۲ تیم نوجوانان شهرداری راور را درهم کوبید.این مسابقه پنجشنبه ۹ مهرماه راس ساعت ۱۵ در شهرستان راور برگزار گردید. مجید شبان بهترین بازیکن میدان در این مسابقه بود.

تیم فوتسال نوجوانان ستاره های شهرداری کوهبنان با نتیجه ۶ بر ۲ تیم نوجوانان شهرداری راور را درهم کوبید.این مسابقه پنجشنبه ۹ مهرماه راس ساعت ۱۵ در شهرستان راور برگزار گردید.

مجید شبان بهترین بازیکن میدان در این مسابقه بود.