پیام تشکر مسئول امور شهرستان های اداره کل ورزش وجوانان از منصور جعفری سرپرست اسبق اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان جناب اقای منصور جعفری بر خود لازم میدانم از زحمات ۵ ساله شما در دوران تصدی سرپرستی اداره ورزش وجوانان کوهبنان تشکر قدردانی نمایم وبرای شما دوست و همکار عزیز و دوست داشتنی از […]

پیام تشکر مسئول امور شهرستان های اداره کل ورزش وجوانان از منصور جعفری سرپرست اسبق اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

جناب اقای منصور جعفری بر خود لازم میدانم از زحمات ۵ ساله شما در دوران تصدی سرپرستی اداره ورزش وجوانان کوهبنان تشکر قدردانی نمایم وبرای شما دوست و همکار عزیز و دوست داشتنی از خداونددر تمام مراحل زندگی وورزشی آرزوی موفقیت وسربلندی را دارم

منصوردامغانی

مسئول امور شهرستانهای اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

از منصور جعفری سرپرست اسبق اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

جناب اقای منصور جعفری بر خود لازم میدانم از زحمات ۵ ساله شما در دوران تصدی سرپرستی اداره ورزش وجوانان کوهبنان تشکر قدردانی نمایم وبرای شما دوست و همکار عزیز و دوست داشتنی از خداونددر تمام مراحل زندگی وورزشی آرزوی موفقیت وسربلندی را دارم

منصوردامغانی

مسئول امور شهرستانهای اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

پیام تشکر مسئول امور شهرستان های اداره کل ورزش وجوانان از منصور جعفری سرپرست اسبق اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

پیام تشکر مسئول امور شهرستان های اداره کل ورزش وجوانان از منصور جعفری سرپرست اسبق اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

 

  • نویسنده : علی رضا سیف الهی
  • منبع خبر : اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان