پیام تسلیت انا لله و انا الیه راجعون سرکار خانم صدیقه ایزدی خبرنگار محترم سایت ورزش کوهبنان «و هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی،جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد که در سکونی، آغازی بی پایان را می سراید» مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه […]

پیام تسلیت

انا لله و انا الیه راجعون

سرکار خانم صدیقه ایزدی خبرنگار محترم سایت ورزش کوهبنان

«و هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی،جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد که در سکونی، آغازی بی پایان را می سراید»

مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار فرحناک زندگی را خـزانـی ماتمزده بـه انتظار بنشینید و این ، بارزترین تفسیر فلسفـه آفـرینش درفـراخـنای بـی کران هـستی و یـگانه راز جـاودانگی اوسـت.

فقدان برادر عزیزتان ما را نیز اندوهگین ساخت. غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته وصبر جزیل و سلامتی برای حضرتعالی و خانواده گرامیتان از خداوند متعال مسئلت می نماییم.

پیام تسلیت

پیام تسلیت