پیاده روی صبحگاهی با حضور دکتر توکلی سرپرست فرمانداری کوهبنان و کارمندان ادارات و ورزشکاران و عموم مردم برگزار شد و در انتها نیز در محل مقبره شهدای گمنام مراسم پرفیض زیارت عاشورا برگزار گردید.

پیاده روی صبحگاهی با حضور دکتر توکلی سرپرست فرمانداری کوهبنان و کارمندان ادارات و ورزشکاران و عموم مردم برگزار شد و در انتها نیز در محل مقبره شهدای گمنام مراسم پرفیض زیارت عاشورا برگزار گردید.