پنجمین هفته ی مسابقه پنالتی یادبود ورزشکارشهیدداوود فخارزاده در زمین چمن طبیعی تختی شهرستان برگزار شد و در پایان تیم شهید علیرضا پورحمزه (علیرضا سیف الهی… احمد معصومی… محمد علی اسماعیلی… محمد رضا زارعی و داود اریانفر) مقام اول وتیم شهید داود فخارزاده (محمودحسین زاده… علیرضا جدیدی…. جواد رحمانی… رضا غفاری و ابوالفضل اسماعیلی) مقام […]

پنجمین هفته ی
مسابقه پنالتی یادبود ورزشکارشهیدداوود فخارزاده در زمین چمن طبیعی تختی شهرستان برگزار شد
و در پایان تیم شهید علیرضا پورحمزه (علیرضا سیف الهی… احمد معصومی… محمد علی اسماعیلی… محمد رضا زارعی و داود اریانفر) مقام اول وتیم شهید داود فخارزاده (محمودحسین زاده… علیرضا جدیدی…. جواد رحمانی… رضا غفاری و ابوالفضل اسماعیلی) مقام دوم را کسب کردند این چالش بین ۵تیم برگزارگردید
در پایان از تیم برتر توسط هادی میرزاخانی رییس هیات فوتبال شهرستان تجلیل شد⚽روابط عمومی هیات فوتبال شهرستان کوهبنان ⚽

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : هیئت فوتبال