پاکسازی طبیعت به مناسبت روز طبیعت باهمکاری ورزشکاران روستایی شهرستان کوهبنان برگزارشد. ☑️ زمان : ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ ☑️ مکان : دهستان خرمدشت ☑️تعداد: ۱۴۰نفر ☑️ رشته های برگزارشده: کارفرهنگی اجتماعی پاکسازی طبیعت 💐 روابط عمومی هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان 💐

پاکسازی طبیعت به مناسبت روز طبیعت باهمکاری ورزشکاران روستایی شهرستان کوهبنان برگزارشد. ☑️ زمان : ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ ☑️ مکان : دهستان خرمدشت ☑️تعداد: ۱۴۰نفر ☑️ رشته های برگزارشده: کارفرهنگی اجتماعی پاکسازی طبیعت 💐 روابط عمومی هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان 💐