ورود جناب آقای پاریزی مدیر کل ورزش وجوانان استان در شهرستان کوهبنان و حضور در گلزار شهدا شهرستان و جلسه خصوصی و ویژه مدیر کل ورزش وجوانان استان با روسای قدیم و جدید اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان  

ورود جناب آقای پاریزی مدیر کل ورزش وجوانان استان در شهرستان کوهبنان و حضور در گلزار شهدا شهرستان و

جلسه خصوصی و ویژه مدیر کل ورزش وجوانان استان با روسای قدیم و جدید اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان

 

  • نویسنده : علی رضا سیف الهی
  • منبع خبر : اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان