به مناسبت هفته هلال احمر با هماهنگی ورزش بانوان و هلال احمر شهرستان ورزش صبحگاهی جوانان هلال احمر و مسابقه طناب کشی با شرکت ۵۰ نفر در محل پارک بانوان برگزار گردید و نفرات برتر به هلال احمر معرفی شدند

به مناسبت هفته هلال احمر با هماهنگی ورزش بانوان و هلال احمر شهرستان ورزش صبحگاهی جوانان هلال احمر و مسابقه طناب کشی با شرکت ۵۰ نفر در محل پارک بانوان برگزار گردید و نفرات برتر به هلال احمر معرفی شدند

DSC06189 DSC06175 DSC06188 DSC06164 DSC06165