احمد فخار زاده ورزشکار کوهبنانی در مسابقات قهرمانی سامبو استان کرمان در رده سنی بزرگسالان وزن ۶۲ – مقام سوم را کسب کرد.

احمد فخار زاده ورزشکار کوهبنانی در مسابقات قهرمانی  سامبو استان کرمان در رده سنی بزرگسالان   وزن ۶۲ –  مقام سوم را کسب کرد.