به گزارش پایگاه خبری ورزش کوهبنان؛ در چهارمین روز از هفته تربیت بدنی یک بازی دوستانه والیبال بین دختران بخش طغرالجرد ودختران دشتخاک زرند در سالن محمد رسول الله بخش طغرالجرد برگزار شد. روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان.

به گزارش پایگاه خبری ورزش کوهبنان؛ در چهارمین روز از هفته تربیت بدنی یک بازی دوستانه والیبال بین دختران بخش طغرالجرد ودختران دشتخاک زرند در سالن محمد رسول الله بخش طغرالجرد برگزار شد.

روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان.

  • نویسنده : محمدی کوهبنانی