مسابقات والیبال بانوان امروز عصربه پایان رسید وتیم باشگاه کوثرالف مقام اول ،پاسارگادمقام دوم وبیمه معلم مقام سوم را ازبین ۹تاتیم کسب کردند. (تا رسیدن تصاویر بیشتر این مطلب بروز رسانی میشود)

مسابقات والیبال بانوان امروز عصربه پایان رسید وتیم باشگاه کوثرالف مقام اول ،پاسارگادمقام دوم وبیمه معلم مقام سوم را ازبین ۹تاتیم کسب کردند.

(تا رسیدن تصاویر بیشتر این مطلب بروز رسانی میشود)