هیئت انجمن های ورزشی شهرستان کوهبنان رسما از اردیبهشت ماه سال۱۳۹۱ تحت نظر اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان راه اندازی شد و از مجموع ۱۸ رشته ورزشی تحت نظر فدراسیون ۷ رشته ان در شهرستان کوهبنان راه اندازی گردیده است.       آقای محمد جواد اکبری…….رئیس هیئت انجمن های ورزشی شهرستان کوهبنان   […]

هیئت انجمن های ورزشی شهرستان کوهبنان رسما از اردیبهشت ماه سال۱۳۹۱ تحت نظر اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان راه اندازی شد و از مجموع ۱۸ رشته ورزشی تحت نظر فدراسیون ۷ رشته ان در شهرستان کوهبنان راه اندازی گردیده است.

DSC00025

 

 

 

آقای محمد جواد اکبری…….رئیس هیئت انجمن های ورزشی شهرستان کوهبنان

 

 

 

 

 

 

 

skf97A3

خانم طیبه خالداری………..نائب رئیس هیئت انجمن های ورزشی شهرستان کوهبنان

 

 

 

 

 

 

 

…………………………..دبیر هیئت انجمن های ورزشی شهرستان کوهبنان

 

skf93C

آقای مسعود قربانی……..رئیس کمیته ورزش های هوایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skfC25F

 

 

آقای علی رضا قاسمی….رئیس کمیته طناب کشی

 

 

 

 

 

 

skfA3E9

 

 

خانم معصومه آدیش……..رئیس کمیته دارت

 

 

 

 

 

 

skf19B1

 

 

 

آقای احمد معصومی…….رئیس کمیته فوتوالی و روابط عمومی هیئت انجمن های ورزشی شهرستان کوهبنان

 

 

 

 

 

 

skf72AB

 

 

آقای سید مصطفی حسینی…..رئیس کمیته جهت یابی

 

 

 

 

 

 

 

جهت تماس با هیئت انجمن های شهرستان کوهبنان

آدرس کرمان کوهبنان خیابان تختی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان دفتر هیئت انجمن های ورزشی

شماره تماس

۰۳۴-۵۸۲۸۸۰۸۸

۰۳۴-۳۳۴۹۲۰۸۶

۰۹۱۳۹۴۱۶۶۰۵