نهمین هفته چالش پنالتی یادبود ورزشکار شهید حسین خالداری در زمین چمن طبیعی تختی کوهبنان برگزار شد و در پایان محسن شبانی مقام اول، رضا غفاری مقام دوم و احمدرهجو مقام سوم راکسب کردند و در این هفته بعلت عدم همکاری هیات فوتبال شهرستان این چالش توسط محمود حسین زاده مسول انجمن پیشکسوتان شهرستان کوهبنان […]

نهمین هفته چالش
پنالتی یادبود ورزشکار شهید حسین خالداری در زمین چمن طبیعی تختی کوهبنان برگزار شد
و در پایان محسن شبانی مقام اول، رضا غفاری مقام دوم و احمدرهجو مقام سوم راکسب کردند و در این هفته بعلت عدم همکاری هیات فوتبال شهرستان این چالش توسط محمود حسین زاده مسول انجمن پیشکسوتان شهرستان کوهبنان برگزارگردید و
در پایان از نفرات برتر تجلیل شد⚽ انجمن پیشکسوتان شهرستان کوهبنان ⚽

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان