به گزارش پایگاه خبری ورزش کوهبنان؛ مورخ چهارشنبه ۱۹ آبان ماه، طی دیدار آقای محمدجواد اکبری رئیس هیات انجمنهای ورزشی و مربی جودو شهرستان کوهبنان با رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان راور سرکار خانم زاده جعفری و همکاران ایشان آقایان شریف زاده و بگشیری صورت گرفت، بر تعامل بین این دوشهرستان مبنی بر […]

 

به گزارش پایگاه خبری ورزش کوهبنان؛ مورخ چهارشنبه ۱۹ آبان ماه، طی دیدار آقای محمدجواد اکبری رئیس هیات انجمنهای ورزشی و مربی جودو شهرستان کوهبنان با رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان راور سرکار خانم زاده جعفری و همکاران ایشان آقایان شریف زاده و بگشیری صورت گرفت، بر تعامل بین این دوشهرستان مبنی بر همکاری در جهت اجرای برنامه های فرهنگی ورزشی مرتبط با رشته های این هیات تاکید گردید.


در این جلسه سرکارخانم زاده جعفری بیان داشت؛ با پتانسیل ها و ظرفیت هایی که در این دوشهرستان وجود دارد میتوان با همکاری مستمر در جهت رشد و ارتقاء سطح ورزش خصوصا رشته های تحت امر هیات انجمنهای ورزشی، در شهرستان های کوهبنان و راور قدمهای موثری برداشت و با استفاده از تجربیات یکدیگر مطمئنا موفقیت های بیشتری نصیب این دوشهرستان خواهد شد.
در ادامه محمدجواداکبری اعلام نمود علی رغم وجود بیماری منحوس کرونا این شرایط جهت برگزاری مسابقات ورزشی مشترک خصوصا رشته جهت یابی ، دارت و غیره وجود دارد و همکاری بیشتر در این زمینه ها اتفاقات خوبی را برای آینده ورزش این دو شهرستان رقم خواهد زد.

آقای شریف زاده از کارمندان اداره ورزش و جوانان شهرستان راور نیز پیشنهادی در جهت برگزاری یادواره شهدای ورزشکار این دوشهرستان بصورت مشترک ارائه نمودند که جهت پیگیری به اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان منعکس گردید.

  • نویسنده : محمدی کوهبنانی