با حضور مسئولین شهرستان و ورزشکاران و روسا و نایب رئیسان و دبیران هیئت های ورزشی و مربیان و عموم مردم همایش کوهپیمایی همگانی شهرستان کوهبنان در راستای طرح ملی فجر تا نوروز در روز پنج شنبه ۲۴ بهمن ماه برگزار شد. اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

با حضور مسئولین شهرستان و ورزشکاران و روسا و نایب رئیسان و دبیران هیئت های ورزشی و مربیان و عموم مردم همایش کوهپیمایی همگانی شهرستان کوهبنان در راستای طرح ملی فجر تا نوروز در روز پنج شنبه ۲۴ بهمن ماه برگزار شد.

اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

همایش کوهپیمایی همگانی

همایش کوهپیمایی همگانی

همایش کوهپیمایی همگانی

همایش کوهپیمایی همگانی

همایش کوهپیمایی همگانی

همایش کوهپیمایی همگانی