?همایش کوهپیمایی نوجوانان با نیازهای ویژه شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش درمحل روستای سرآسیاب برگزارشد. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?همایش کوهپیمایی نوجوانان با نیازهای ویژه شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش درمحل روستای سرآسیاب برگزارشد.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان