همایش کوهپیمایی دختران روستایی بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته تربیت بدنی به همت نمایندگی ورزش روستایی وبازی های بومی محلی بخش برگزار شد .   هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان( نمایندگی بخش طغرالجرد )

همایش کوهپیمایی دختران روستایی بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته تربیت بدنی به همت نمایندگی ورزش روستایی وبازی های بومی محلی بخش برگزار شد .

 

هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان( نمایندگی بخش طغرالجرد )