?همایش کوهروی دختران شهرستان کوهبنان به مناسبت دهه کرامت وهفته حجاب وعفاف درمحل کوه خانقاه برگزار شد. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?همایش کوهروی دختران شهرستان کوهبنان به مناسبت دهه کرامت وهفته حجاب وعفاف درمحل کوه خانقاه برگزار شد.


?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان