همایش پیاده روی کارکنان ادارات شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

همایش پیاده روی کارکنان ادارات شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان