همایش پیاده روی همگانی به مناسبت هفته تربیت بدنی و هفته وحدت باهمکاری هیات ثارا… شهرک امام رضا(ع) برگزار شد ودرپایان جشن شادی درشهرک برگزار وبا اهداء جوایز از تعدادی از شرکت کنندگان تجلیل شد. هیات ثارا… شهرک امام رضا(ع) روابط عمومی هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان

 

همایش پیاده روی همگانی به مناسبت هفته تربیت بدنی و هفته وحدت باهمکاری هیات ثارا… شهرک امام رضا(ع) برگزار شد ودرپایان جشن شادی درشهرک برگزار وبا اهداء جوایز از تعدادی از شرکت کنندگان تجلیل شد.

هیات ثارا… شهرک امام رضا(ع) روابط عمومی هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان

  • نویسنده : محمدی کوهبنانی