همایش پیاده روی صبحگاهی بانوان کارمند ادارات شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته دولت از پارک برهان الدین تاشهدا گمنام برگزار ودر پایان باقرائت زیارت عاشورا در شهداگمنام به پایان رسید. ✅ روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان✅

همایش پیاده روی صبحگاهی بانوان کارمند ادارات شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته دولت از پارک برهان الدین تاشهدا گمنام برگزار ودر پایان باقرائت زیارت عاشورا در شهداگمنام به پایان رسید. ✅ روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان✅