?همایش پیاده روی دختران نوجوان دبستان شهید محمدحسنی شهرستان کوهبنان به مناسبت روز نوجوان وهفته بسیج دانش آموزی برگزار شد. ?کارشناسی تربیت بدنی و سلامت اداره آموزش وپرورش شهرستان کوهبنان ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?همایش پیاده روی دختران نوجوان دبستان شهید محمدحسنی شهرستان کوهبنان به مناسبت روز نوجوان وهفته بسیج دانش آموزی برگزار شد.

?کارشناسی تربیت بدنی و سلامت اداره آموزش وپرورش شهرستان
کوهبنان

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان