همایش پیاده روی دختران سلمانشهر بخش طغرالجرد (کوهبنان) به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج دانش آموزی از مدرسه فضیلت تا زیارتگاه پنج تن روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان

همایش پیاده روی دختران سلمانشهر بخش طغرالجرد (کوهبنان) به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج دانش آموزی از مدرسه فضیلت تا زیارتگاه پنج تن روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان