به همت دهیاری وشورای اسلامی دهستان خرمدشت وهیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان ،همایش پیاده روی خانوادگی دردهستان خرمدشت برگزاروشرکت کنندگان مسیرحسینیه بزرگ تاامامزاده زیدبن علی وجاده یزدودرپایان بانک کشاورزی این روستابه ورزش پرداخته ودرپایان به قید قرعه جوایزی به شرکت کننده گان  اهداء  شد . 

به همت دهیاری وشورای اسلامی دهستان خرمدشت وهیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان ،همایش پیاده روی خانوادگی دردهستان خرمدشت برگزاروشرکت کنندگان مسیرحسینیه بزرگ تاامامزاده زیدبن علی وجاده یزدودرپایان بانک کشاورزی این روستابه ورزش پرداخته ودرپایان به قید قرعه جوایزی به شرکت کننده گان  اهداء  شد . DSC05746 DSC05749 DSC05760 DSC05766 DSC05792 DSC05801 DSC05809 DSC05818 DSC05830