به مناسبت گرامی داشت هفته تربیت بدنی تعدادی از خانواده ها در کنار فرزندان خود در همایش پیاده روی شرکت نمودند پس از طی مسیر میدان امام صادق (ع) تا اردوگاه شهید دانشوری نسب شهرستان کوهبنان به قید قرعه به تعدادی از خانواده ها جوایزی اهداء شد

به مناسبت گرامی داشت هفته تربیت بدنی تعدادی از خانواده ها در کنار فرزندان خود در همایش پیاده روی شرکت نمودند  پس از طی مسیر میدان امام صادق (ع) تا اردوگاه شهید دانشوری نسب شهرستان کوهبنان به قید قرعه به تعدادی از خانواده ها جوایزی اهداء شد

img_0964img_0991