همایش پیاده روی بانوان شهرستان کوهبنان در راستای طرح ملی فجر تا نوروز پنجشنبه ۳ بهمن ۹۸ از مسیر میدان امام صادق (ع) تا روستای امیرآباد و بوستان فرهنگ برگزار شد. روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

همایش پیاده روی بانوان شهرستان کوهبنان در راستای طرح ملی فجر تا نوروز پنجشنبه ۳ بهمن ۹۸ از مسیر میدان امام صادق (ع) تا روستای امیرآباد و بوستان فرهنگ برگزار شد.

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان