?همایش ورزش صبحگاهی کارکنان ادارات شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش درمحل استادیوم جهان پهلوان تختی برگزار شد. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان  

?همایش ورزش صبحگاهی کارکنان ادارات شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش درمحل استادیوم جهان پهلوان تختی برگزار شد.


?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان