همایش ورزش صبحگاهی به مناسبت ایام ا… دهه فجر به مناسبت ایام ا… دهه فجر همایش ورزش صبحگاهی بانوان در محل تخت لطیفی پارک برهان الدین برگزار شد.

همایش ورزش صبحگاهی به مناسبت ایام ا… دهه فجر

به مناسبت ایام ا… دهه فجر همایش ورزش صبحگاهی بانوان در محل تخت لطیفی پارک برهان الدین برگزار شد.