?همایش ورزش صبحگاهی بانوان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته سلامت زنان باهمکاری هیئت ورزش های همگانی در پارک بانوان برگزار شد. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?همایش ورزش صبحگاهی بانوان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته سلامت زنان باهمکاری هیئت ورزش های همگانی در پارک بانوان برگزار شد.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان