همایش سبک زندگی ویژه اولیا با حضور دکتر طهماسبی به همت امور فرهنگی اداره ی ورزش و جوانان در محل سالن استاد مطهری برگزار گردید و دکتر طهماسبی مطالب بسیار ارزنده ای پیرامون سبک زندگی از دیدگاه ائمه معصومین (ع) بیان فرمود.

همایش سبک زندگی ویژه اولیا با حضور دکتر طهماسبی به همت امور فرهنگی اداره ی ورزش و جوانان در محل سالن استاد مطهری برگزار گردید و دکتر طهماسبی مطالب بسیار ارزنده ای پیرامون سبک زندگی از دیدگاه ائمه معصومین (ع) بیان فرمود.

IMG_2311 IMG_2296 IMG_2304 IMG_2310