?همایش دوچرخه سواری همگانی شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته جوان وهفته سلامت برگزار ودر پایان از نفرات برتر تجلیل شد. ?لازم به ذکر است این همایش باحضور میهمان ویژه ،دوچرخه سواری از کشور سوئیس همراه بود. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان ?کانون بسیج ورزشکاران شهرستان کوهبنان  

?همایش دوچرخه سواری همگانی شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته جوان وهفته سلامت برگزار ودر پایان از نفرات برتر تجلیل شد.

?لازم به ذکر است این همایش باحضور میهمان ویژه ،دوچرخه سواری از کشور سوئیس همراه بود.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?کانون بسیج ورزشکاران شهرستان کوهبنان