?‍♂️همایش دوچرخه سواری همگانی شهرستان کوهبنان به مناسبت تکریم رمضان با ورزش و آزاد سازی خرمشهر دوچرخه سواران دراین همایش مسیر گلزار شهدای گمنام تا گلزار شهدای شهر واقع در امامزاده سید سلیمان را رکاب زدندودرپایان به قید قرعه جوایزی به رسم یادبود اهدا گردید. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?‍♂️همایش دوچرخه سواری همگانی شهرستان کوهبنان به مناسبت تکریم رمضان با ورزش و آزاد سازی خرمشهر

دوچرخه سواران دراین همایش مسیر گلزار شهدای گمنام تا گلزار شهدای شهر واقع در امامزاده سید سلیمان را رکاب زدندودرپایان به قید قرعه جوایزی به رسم یادبود اهدا گردید.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان