?همایش دوچرخه سواری همگانی شهرستان کوهبنان به مناسبت نیمه شعبان برگزار و دوچرخه سواران مسیر کوهبنان تا روستای ده خواجه را رکاب زده ودرجشن امام زمان(عج ) شرکت نمودند. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?همایش دوچرخه سواری همگانی شهرستان کوهبنان
به مناسبت نیمه شعبان برگزار و دوچرخه سواران مسیر کوهبنان تا روستای ده خواجه را رکاب زده ودرجشن امام زمان(عج ) شرکت نمودند.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان