همایش دوچرخه سواری همگانی شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته وقف برگزار شد و دوچرخه سواران مسیر بلوار برهان الدین تا بلوار شهداء وامامزاده سید سلیمان (ع) رارکاب زدند. ⬅️ هیات دوچرخه سواری شهرستان کوهبنان ⬅️ اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان کوهبنان

همایش دوچرخه سواری همگانی شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته وقف برگزار شد و دوچرخه سواران مسیر بلوار برهان الدین تا بلوار شهداء وامامزاده سید سلیمان (ع) رارکاب زدند. ⬅️ هیات دوچرخه سواری شهرستان کوهبنان ⬅️ اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان کوهبنان