همایش دوچرخه سواری نوجوانان به مناسبت دهه فجر باهمکاری هیات دوچرخه سواری و نمایندگی ورزش و جوانان بخش طغرالجردبرگزارشد.

همایش دوچرخه سواری نوجوانان به مناسبت دهه فجر باهمکاری هیات دوچرخه سواری و نمایندگی ورزش و جوانان بخش طغرالجردبرگزارشد.