دوچرخه سواران نوجوان و جوان و بزرگسال شهرستان کوهبنان در صبح روز نیمه شعبان مسیر کوهبنان تا مهدیه امام زمان (عج)  روستای ده خواجه را رکاب زدند و در مراسم جشن نیمه شعبان شرکت نمودند در پایان مراسم  با قید قرعه به تعدادی از دوچرخه سواران جوایزی اهدا شد

دوچرخه سواران نوجوان و جوان و بزرگسال شهرستان کوهبنان در صبح روز نیمه شعبان مسیر کوهبنان تا مهدیه امام زمان (عج)  روستای ده خواجه را رکاب زدند و در مراسم جشن نیمه شعبان شرکت نمودند در پایان مراسم  با قید قرعه به تعدادی از دوچرخه سواران جوایزی اهدا شد

IMG_6712IMG_6711 IMG_6713 IMG_6720 IMG_6737 IMG_6738