همایش دوچرخه سواران بار دیگر در روز عشق وحماسه روز ۲۲بهمن ماه دوچرخه سواران شهرستان نیز همانند سایر اقشار در راهپیمایی یوم الله ۲۲بهمن شرکت فعال داشته ودوشادوش سایر اقشار رکاب زدند. دوچرخه سواران همپا با مردم عادی که راه میرفتند آنها رکابزنان مسیر اداره ورزش وجوانان را تا امامزاده سلیمان شاه محل پایان راهپیمایی […]

13930211000349_PhotoAهمایش دوچرخه سواران

بار دیگر در روز عشق وحماسه روز ۲۲بهمن ماه دوچرخه سواران شهرستان نیز همانند سایر اقشار در راهپیمایی یوم الله ۲۲بهمن شرکت فعال داشته ودوشادوش سایر اقشار رکاب زدند.

دوچرخه سواران همپا با مردم عادی که راه میرفتند آنها رکابزنان مسیر اداره ورزش وجوانان را تا امامزاده سلیمان شاه محل پایان راهپیمایی راپیمودند.

این دوچرخه سواران بادردست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران وبه پاس گرامیداشت خون شهداءدر مراسم راهپیمایی ۲۲بهمن شرکتی فعال داشتند.

در پایان به تعداد ۱۰نفر از دوچرخه سواران جوایزی به قید قرعه اهداءگردید.ضمناًاز زحمات هیئت دوچرخه سواری شهرستان کمال تشکر راداریم.