در راستای طرح ملی فجر تا نوروز با استقبال بسیار خوب نوجوانان و جوانان بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان همایش دو همگانی برگزار و در پایان از نفرات برتر تجلیل شد. روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

در راستای طرح ملی فجر تا نوروز با استقبال بسیار خوب نوجوانان و جوانان بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان همایش دو همگانی برگزار و در پایان از نفرات برتر تجلیل شد.

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان