?همایش تکریم منزلت سالمندان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته سالمندان وروز جهانی سالمندبرگزار شد. ?این همایش با اجرای: ✔️مسابقات ورزشی سالمندان ✔️کارگاه آموزشی تغذیه سالم سالمندان ✔️خاطره گویی سالمندان ✔️شعر خوانی نوه ها ✔️کارگاه آموزشی شکاف بین نسل ها ✔️نرمش صبحگاهی نوه ها درکنار سالمندان ✔️تست فشارخون وسنجش وزن سالمندان ✔️توزیع بروشور آموزشی بین سالمندان […]

?همایش تکریم منزلت سالمندان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته سالمندان وروز جهانی سالمندبرگزار شد.

?این همایش با اجرای:
✔️مسابقات ورزشی سالمندان
✔️کارگاه آموزشی تغذیه سالم سالمندان
✔️خاطره گویی سالمندان
✔️شعر خوانی نوه ها
✔️کارگاه آموزشی شکاف بین نسل ها
✔️نرمش صبحگاهی نوه ها درکنار سالمندان
✔️تست فشارخون وسنجش وزن سالمندان
✔️توزیع بروشور آموزشی بین سالمندان
✔️صرف لقمه
✔️و تجلیل از سالمندان همراه بود.

?این همایش به همت ادارات :
ورزش و جوانان،بهزیستی،مرکز بهداشت، آموزش و پروش و اداره کتابخانه ها
و
?️همکاری هیئت ورزش های همگانی،
?️هیئت ورزش روستایی وبازی های وبومی و محلی درمحل دبستان پروین اعتصامی برگزار شد.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان