همایش هم اندیشی روسا و نواب روسای هیات های والیبال استان کرمان با حضور مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمان و اقای ثابتی پور . ششم اردیبهشت ٩٧ شرکت نائب رئیس هیات والیبال شهرستان درهمایش هم اندیشی روساونواب روسای هیاتهای والیبال استان درروزپنجشنبه ششم اردیبهشت ماه باحضورمدیرکل محترم اداره کل ورزش وجوانان استان وتجلیل […]

همایش هم اندیشی روسا و نواب روسای هیات های والیبال استان کرمان با حضور مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمان و اقای ثابتی پور . ششم اردیبهشت ٩٧

شرکت نائب رئیس هیات والیبال شهرستان درهمایش هم اندیشی روساونواب روسای هیاتهای والیبال استان درروزپنجشنبه ششم اردیبهشت ماه

باحضورمدیرکل محترم اداره کل ورزش وجوانان استان وتجلیل از نائی رئیس هیات شهرستان