در آخرین روز از هفته بسیج جودوکاران بسیجی در نمایش اقتدار بسیجیان که در محل سالن ورزشی تختی توسط ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان کوهبنان برگزار شد، با اجرای حرکات رزمی و اجرای برنامه های ورزشی صلابت و چابکی ورزشکاران شهرستان را به نمایش گذاشتند. در این برنامه که با حضور بیش از ۹۰۰ نفر […]

در آخرین روز از هفته بسیج جودوکاران بسیجی در نمایش اقتدار بسیجیان که در محل سالن ورزشی تختی توسط ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان کوهبنان برگزار شد، با اجرای حرکات رزمی و اجرای برنامه های ورزشی صلابت و چابکی ورزشکاران شهرستان را به نمایش گذاشتند. در این برنامه که با حضور بیش از ۹۰۰ نفر از بسیجیان و مسئولین ادارات و نهادهای شهرستان برگزار شد جودوکاران ضمن ایجاد فضایی ورزشی تفریحی برای بسیجیان و همشهریان عزیز ثابت کردند که در هر لحظه در میدان حضور داشته و در مقابل دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران محکم و استوار خواهند ایستاد واجازه دست درازی به کشور را به هیچ کس یا کشوری نخواهد داد. در پایان از جودوکاران مقام آور که در مسابقات استانی حائز رتبه شده بودند تجلیل به عمل آمد.