هشتمین روز اجرای طرح ملی ساختار قامتی زنان و دختران روستایی شهرستان کوهبنان سلمان شهر ۹۹/۱۰/۲۳ با تشکر از اقای کارگر ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان آقای جعفری نژاد ریاست محترم اداره هیئت ورزش بومی محلی شهرستان  سرکار خانم قربانی و مهدی زاده و سرکار خانم معصومه ادیش رئیس هیئت روستایی شهرستان […]

هشتمین روز اجرای طرح ملی ساختار قامتی زنان و دختران روستایی شهرستان کوهبنان سلمان شهر ۹۹/۱۰/۲۳ با تشکر از اقای کارگر ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان آقای جعفری نژاد ریاست محترم اداره هیئت ورزش بومی محلی شهرستان  سرکار خانم قربانی و مهدی زاده و سرکار خانم معصومه ادیش رئیس هیئت روستایی شهرستان همچنین سرکار خانم محسن بیگی مدیر متوسطه دوره اول ( مدرسه فضیلت ) روستای سلمانشهر

(روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان)

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : هیئت ورزش های بومی محلی