نماینده کیک بوکسینگ شهرستان کوهبنان معرفی شد. استاد احسان سعید نژاد رئیس کمیته کیک بوکسینگ استان طی حکمی آقای احمد فخارزاده را به عنوان نماینده کیک بوکسینگ(ISKA) شهرستان کوهبنان معرفی کرد. ضمن تبریک به این مربی عزیز برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی داریم. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

نماینده کیک بوکسینگ شهرستان کوهبنان معرفی شد.

استاد احسان سعید نژاد رئیس کمیته کیک بوکسینگ استان طی حکمی آقای احمد فخارزاده را به عنوان نماینده کیک بوکسینگ(ISKA) شهرستان کوهبنان معرفی کرد.

ضمن تبریک به این مربی عزیز برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان