?نشست مسئولین ارشد شهرستان کوهبنان با جوانان به مناسبت هفته جوان جلسه پرسش وپاسخ جوانان با حضور امام جمعه،فرماندار، معاون فرمانداروشهردار در سالن فرمانداری برگزار شد. این جلسه که به مدت ۳ ساعت به طول انجامید جوانان سئوالات و دغدغه های خودرا به سمع و نظر مسئولین رساندند. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان […]

?نشست مسئولین ارشد شهرستان کوهبنان با جوانان به مناسبت هفته جوان

جلسه پرسش وپاسخ جوانان با حضور امام جمعه،فرماندار، معاون فرمانداروشهردار در سالن فرمانداری برگزار شد.

این جلسه که به مدت ۳ ساعت به طول انجامید جوانان سئوالات و دغدغه های خودرا به سمع و نظر مسئولین رساندند.


?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان