نشست صمیمی مهران کارگر، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان با جواد رحمانی، پیشکسوت ورزشی. آقای رحمانی، دبیر ورزش آموزش و پرورش رئیس هیات های والیبال و فوتبال در دهه های هفتاد و هشتاد و دارای سابقه فعالیت ورزشی در رشته های دوچرخه سواری، دو و میدانی، کوهنوردی، والیبال و فوتبال می باشند. در […]

نشست صمیمی مهران کارگر، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان با جواد رحمانی، پیشکسوت ورزشی. آقای رحمانی، دبیر ورزش آموزش و پرورش رئیس هیات های والیبال و فوتبال در دهه های هفتاد و هشتاد و دارای سابقه فعالیت ورزشی در رشته های دوچرخه سواری، دو و میدانی، کوهنوردی، والیبال و فوتبال می باشند. در سال ۵۶ زمین ورزشی تختی را به کمک اصغر رحمانی، شهید مجیدی، حاج احمد نیکخواه، براتعلی چرخی زاده، حسن بیگی و بصیر مجیدی و دیگر دوستان راه اندازی کردند. ایشان از اولین مسئولین ورزش کوهبنان از جمله آقایان احمد ذکایی، سیداحمدحسینی، عبدالحسین یوسف زاده(شاپور)، حسین فارسی و اصغر رحمانی نام بردند و ابراز داشتند با آمدن مهدی پور جلالی از کرمان، ۱۶ تیم فوتبال در کوهبنان شکل گرفت و پس از آن زمین خاکی به چمن تبدیل و سالن تختی احداث شد.

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان